ویدیوها

euronews_icons_loading
تظاهرات مخالفان جاکوب زوما همزمان با جلسه رای عدم اعتماد در کیپ‌ تاون