ویدیوها

euronews_icons_loading
استقبال از دونالد ترامپ در نیویورک با شعارهای ضدنژادپرستی