ویدیوها

euronews_icons_loading
رقابت های بین المللی بادبادک ها در تایوان

رقابت های بین المللی بادبادک ها در تایوان

یک پارک در ساحل شرقی شهر سینجو تایوان روز شنبه میزبان جشنواره بین المللی بادبادکها بود. بادبادک ها در این مسابقات به شکل موجودات و شخصیت ها طراحی شده بودند.