ویدیوها

euronews_icons_loading
چین؛ نجات یک بچه گربه از داخل موتور خودرو

چین؛ نجات یک بچه گربه از داخل موتور خودرو

یک بچه گربه که در قسمت موتور خودرو گیر افتاده بود در شمال چین نجات داده شد. چند نفر به مدت دو ساعت تلاش کردند این بچه گربه را بیرون بکشند.