ویدیوها

حضور سگ کاخ الیزه در دیدار ماکرون با گابریل

حضور سگ کاخ الیزه در دیدار ماکرون با گابریل

<p>سگ خانگی متعلق به امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه در دیدار رسمی وی با زیگمار گابریل، وزیر خارجه آلمان در کاخ الیزه حاضر بود.</p> <p>اولین حضور این سگ در انظار عمومی روز دوشنبه توسط عکاسان و تصویربرداران در کاخ الیزه به ثبت رسیده بود. رئیس جمهوری فرانسه همراه با این سگ که نمو نام دارد، روی پلکان ورودی کاخ منتظر ورود همتای نیجری خود بود.</p>