ویدیوها

euronews_icons_loading
حضور سگ کاخ الیزه در دیدار ماکرون با گابریل

حضور سگ کاخ الیزه در دیدار ماکرون با گابریل

سگ خانگی متعلق به امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه در دیدار رسمی وی با زیگمار گابریل، وزیر خارجه آلمان در کاخ الیزه حاضر بود.

اولین حضور این سگ در انظار عمومی روز دوشنبه توسط عکاسان و تصویربرداران در کاخ الیزه به ثبت رسیده بود. رئیس جمهوری فرانسه همراه با این سگ که نمو نام دارد، روی پلکان ورودی کاخ منتظر ورود همتای نیجری خود بود.