ویدیوها

euronews_icons_loading
عملیات نجات بازماندگان طوفان هاروی با بالگرد