ویدیوها

euronews_icons_loading
ویدئو؛ لحظاتی پس از انفجار در ایستگاه متروی پارسون گرین لندن