ویدیوها

euronews_icons_loading
نجات دو نهنگ گوژپشت در ساحل استرالیا

نجات دو نهنگ گوژپشت در ساحل استرالیا

یک نهنگ گوژپشت پس از آنکه به همراه یک نهنگ کوچک در تورهای ساحل گلد کوست در استرالیا گرفتار شد، در نهایت توسط امدادگران نجات یافت.

عملیات نجات این دو نهنگ ساعت شش و ۳۰ دقیقه صبح روز ۲۵ اکتبر (سوم آبان) توسط اداره ماهی گیری و کشتیرانی آغاز شد.

این عملیات که از سوی امدادگران «دشوار» توصیف شده است، در نهایت با موفقیت به پایان رسید.