ویدیوها

euronews_icons_loading
چهره ترامپ پشت سر مشتریان یک آرایشگر تایوانی

چهره ترامپ پشت سر مشتریان یک آرایشگر تایوانی

یک آرایشگر با ذوق تایوانی با مهارت بسیار نقش چهره ترامپ را روی موهای پشت سر مشتریان خود در می‌آورد. او با اصلاح موهای مشتری و رنگ کردن بخشی از موها حتی کاکل معروف رییس جمهوری آمریکا را هم درست مثل خودش تقلید می کند.