ویدیوها

euronews_icons_loading
دو روز پس از طوفان «تمبین» در فیلیپین؛ عملیات امداد و نجات ادامه دارد