ویدیوها

euronews_icons_loading
تخلیه کودکان نیازمند خدمات فوری پزشکی از غوطه در حومه دمشق