ویدیوها

euronews_icons_loading
موشک فالکون ۹ محموله سری «زوما» را به مدار زمین فرستاد