ویدیوها

euronews_icons_loading
سوز و سرما در منطقه‌ کوهستانی آلمان ماشین‌ها را تبدیل به مجسمه یخ کرد