ویدیوها

euronews_icons_loading
پرتاب کودک از طبقه سوم  برای نجات از شعله های آتش