ویدیوها

euronews_icons_loading
هند؛ برگزاری مراسم شستشوی مجسمه مقدس آیین جین