روایت دختر پرسپولیسی از رفتن به «آزادی»: لحظه ورود گریه‌ ام گرفت

روایت دختر پرسپولیسی از رفتن به «آزادی»: لحظه ورود گریه‌ ام گرفت

زهرا می‌گوید: «زمانی که از تونل گذر کردم و وارد ورزشگاه شدم و چشمانم به چمن سبز ورزشگاه افتاد گریه‌ام گرفت.»

تازه‌ترین ویدیو

محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست