ویدیوها

euronews_icons_loading
 شنا در هوای منفی هشت درجه در آلمان