ویدیوها

euronews_icons_loading
فعال فمن در رای دادن برلوسکونی اختلال ایجاد کرد