ویدیوها

euronews_icons_loading
بدون شرح هفتگی: از هفت هزار جفت کفش در برابر کاخ سفید تا بازار سوخته حلب