ویدیوها

euronews_icons_loading
هزاران غیرنظامی خانه‌های خود در مناطق تحت کنترل شورشیان در غوطه شرقی را ترک کردند