ویدیوها

euronews_icons_loading
حدود ۱۵۰ نهنگ در ساحل استرالیا گرفتار شدند