ویدیوها

euronews_icons_loading
تجمع طرفداران دا سیلوا، رئیس جمهور سابق برزیل در مقابل محل اقامت او