ویدیوها

euronews_icons_loading
فرانسه؛ ریزش بهمن در چند ثانیه جاده را مسدود کرد