ویدیوها

euronews_icons_loading
فوران آتشفشان کیلاویا وارد سومین هفته شد

فوران آتشفشان کیلاویا وارد سومین هفته شد

فوران آتشفشان کیلاویا در ایالت هاوایی آمریکا با وجود گذشت دو هفته از آغاز آن همچنان ادامه دارد.

تاکنون حدود دو هزار نفر به دلیل فوران این کوه آتشفشان مجبور به ترک محل زندگی خود شده اند. گدازه ها و خاکستر ناشی از فوران این آتشفشان روز پنجشنبه تا ارتفاع ۹ کیلومتری به هوا بر خاست.

با این حال زمین شناسان احتمال فوران شدید آتشفشان کیلاویا مانند فوران آن در سال ۱۷۹۰ میلادی را بسیار نامحتمل دانسته اند. فوران این کوه آتشفشانی در سال ۱۷۹۰ دهها کشته بر جا گذاشت.