ویدیوها

euronews_icons_loading
کشتی نجات حامل صدها پناهجو در کاتانیای ایتالیا پهلو گرفت

کشتی نجات حامل صدها پناهجو در کاتانیای ایتالیا پهلو گرفت

بامداد چهارشنبه، یک کشتی گارد ساحلی ایتالیا پناهجویان سرگردان در کشتی آکواریوس را به بندر کاتانیا در جنوب ایتالیا رساند تا آن‌ها به امکانات پزشکی و مواد غذایی و بهداشتی دسترسی پیدا کنند.

دولت ایتالیا این پناهجویان را نپذیرفته و به دنبال انتقاد فرانسه از این رفتار، روابط پاریس و رم دچار تنش شده است.

اسپانیا برای پذیرفتن ۹۳۲ سرنشین این کشتی اعلام آمادگی کرده است.