ویدیوها

euronews_icons_loading
تخریب بیش از هشت هزار سلاح توقیفی در برزیل