ویدیوها

euronews_icons_loading
 آواز و نیایش دانش آموزان هندی برای سلامتی نوجوانان گیر افتاده در غاری در تایلند