ویدیوها

euronews_icons_loading
طوفان شن شهر گلمو واقع در شمال غربی کشور چین را درنوردید