ویدیوها

euronews_icons_loading
مرگ گستردۀ ماهی‌ها در برلین در پی گرمایش هوا