ویدیوها

euronews_icons_loading
دو نفر در جریان تصادف تانکر با تریلی حامل خودرو در ایتالیا کشته شدند