ویدیوها

euronews_icons_loading
نجات زیر آوار ماندگان از انفجار سوریه توسط نیروهای امدادگر