ویدیوها

euronews_icons_loading
 نمایش حرکات موزون و آکروبات بازی در هفتادمین سالگرد تاسیس کره شمالی