ویدیوها

euronews_icons_loading
«او نه»؛ شعار معترضان علیه نامزد راست افراطی انتخابات ریاست جمهوری برزیل