ویدیوها

euronews_icons_loading
اندونزی، حادثه دیدگان زمین لرزه و سونامی به دنبال تامین مایحتاج اولیه