ویدیوها

euronews_icons_loading
زندگی مردم اندونزی بعد از زلزله و سونامی؛ رنج، خرابی و امید بازسازی