ویدیوها

euronews_icons_loading
فرو ریختن بخشی از یک بزرگراه در روسیه بر روی خطوط آهن

فرو ریختن بخشی از یک بزرگراه در روسیه بر روی خطوط آهن

بخشی از پل یک بزرگراه در استان آمور روسیه و در منطقه ای نزدیک شهر سووبودنی بر روی خطوط راه آهن عبوری از زیر پل این بزرگراه فرو ریخت.

این حادثه زمانی روی داد که یک کامیون حامل بار بر روی این بزگراه در حال تردد بود. راننده کامیون دراین حادثه صدمه دید و به بیمارستان منتقل شد.

پس از فروریختن بزرگراه مسئولان شهری در این منطقه وضعیت اضطراری اعلام کردند.