ویدیوها

euronews_icons_loading
 گرفتار شدن هزاران مهاجر در پشت موانع مرزی مکزیک