ویدیوها

euronews_icons_loading
طوفان تگرگ و باران شدید در بیروت