ویدیوها

euronews_icons_loading
نیجر؛ صحرای اغادیز از دریای مدیترانه مرگبارتر است