ویدیوها

euronews_icons_loading
لندن؛ بنکسی مدل بازسازی شده دیوار حائل کرانه باختری را به نمایش گذاشت