ویدیوها

euronews_icons_loading
استفاده از یک معبد بودایی به عنوان حوزه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا