ویدیوها

euronews_icons_loading
حادثه در کانال مانش؛ گارد ساحلی چهار ماهیگیر را نجات داد