ویدیوها

euronews_icons_loading
غبارروبی پل مقدس شینکیو در ژاپن

غبارروبی پل مقدس شینکیو در ژاپن

روحانیون آیین باستانی شینتو در مراسمی سنتی پل مقدس شینکیو را غبارروبی کردند.

این پل که طول آن به ۲۸ متر می‌رسد روی رودخانه دایا در شهر نیکو در شمال توکیو پایتخت ژاپن قرار دارد.

این ناحیه که شامل معبد فوتاراسان و زیارتگاه‌های دیگر می‌شود در فهرست میراث بشری یونسکو به ثبت رسیده است.

مراسم سنتی غبارروبی پایان سال این پل در روز چهارشنبه ۱۲ دسامبر برگزار شد.