ویدیوها

هفتمین سالمرگ رهبر پیشین کره شمالی با حضور هزاران نفر برگزار شد