ویدیوها

euronews_icons_loading
شمار قربانیان سونامی اندونزی از مرز ۴۰۰ نفر گذشت