ویدیوها

euronews_icons_loading
ویرانی حاصل از سونامی در سواحل اندونزی