ویدیوها

euronews_icons_loading
هلند؛ شیرجه روز اول سال نو در هلند هزاران مشتری داشت