ویدیوها

euronews_icons_loading
تخریب زاغه‌های پناهجویان در لبنان بر اثر طوفان نورما