ویدیوها

euronews_icons_loading
۱۹۱۷ نفر در سرمای سخت در دانوب شنا کردند