ویدیوها

euronews_icons_loading
سرمای قطبی آمریکا را فرا گرفت